Kristdemokratiska studentförbundet

Om

Här finner ni nödvändig information
om KSF:s och dess historia.

KSFs historia

Kristdemokratiska Studentförbundet bildades år 2000. Initiativtagarna var en grupp studenter, som sökte ett forum för att utifrån den kristdemokratiska idétraditionen få träffas och diskutera samhällsfrågor.

Sedan dess har studentförbundet utvecklats. Man valde en förbundsordförande, tillsatte en förbundsstyrelse och började anordna årliga förbundskongresser; snart hade man medlemmar från alla de största studentstäderna. Idag är förbundet en aktiv del av den kristdemokratiska rörelsen. Förbundet utgår i sin syn på samhället från alla människors unika, lika och okränkbara värde, den kristna etiken, personalismen, förvaltarskap, subsidiaritet, ofullkomlighetstanken och syskonskap.

Följaktligen vill förbundet motverka alla former av förtryck, diskriminering, och maktmissbruk, och istället verka för en stabil och stark demokrati där alla medborgare har möjlighet till inflytande, frihet att i de gemenskaper de lever inom skapa goda liv för sig själva, samt rätt till hjälp från samhället i de situationer där den egna förmågan inte är tillräcklig.

 

Kom i kontakt

KSF söker alltid taggade människor med ett intresse för de högre akademiska lärosättet, ta gärna kontakt om du enbart vill diskutera politik eller om du till och med vill engagera dig!

Ta kontakt▸